Podatek od psa w 2022 – co warto wiedzieć ?

2021-12-08
Podatek od psa w 2022 – co warto wiedzieć?

To jeden z najmniej znanych w Polsce podatków, choć istnieje od dziesięcioleci a wielu Polaków opiekujących się psami, nie płaci tego podatku, a powinien.

Ustalona płatność od posiadania psa została wprowadzony na mocy art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Świadczenie to nie jest jednak na mocy ustawy obligatoryjne. Ustawa jedynie daje radom gminy prawo do nakładania opłaty od posiadania psa. Tym samym to rady gmin w drodze uchwały decydują, czy podatek od posiadania psa obowiązuje i to u nich należy szukać informacji na ten temat.

Ustawa wprost wskazuje, że opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Podatek pobierany jest od opiekuna psa, a nie jego właściciela. Położenie akcentu na posiadaczy (a nie właścicieli) psów wynika z tego, że udowodnienie istnienia prawa własności psa może być w wielu przypadkach prawie niemożliwe. W ustawie o podatkach wymienione zostały tylko psy. Zatem nie trzeba płacić podatków za posiadanie kotów, rybek, świnek morskich, chomików, kanarków, królików czy innych zwierząt domowych.

W myśl najnowszego obwieszczenia z dnia 22 lipca 2021 roku, już w przyszłym 2022 roku maksymalna kwota podatku od posiadania psa wzrośnie i wyniesie 135,00 zł rocznie (od jednego psa). Oznacza to podwyżkę podatku o prawie 5 zł w stosunku do roku bieżącego kiedy to kwota wynosiła 130,30 zł.

Czy w każdym mieście obowiązuje taka sama opłata?

Z ostatnio opublikowanych danych z kilku miast wynika, że mieszkańcy Szczecina płacą 50 zł od psa, a mieszkańcy Włocławka 40 zł a znacznie więcej, bo 70 zł mieszkańcy Polic.

A ile płaci się w Warszawie? Zupełnie nic, bowiem podatek od psa w stolicy nie obowiązuje. W Krakowie jest natomiast opłata 36 zł lecz samorząd zdecydował, że nie będzie wymagać daniny za psiaki uratowane ze schroniska. Niektóre miasta oficjalnie zniosły nakaz opłaty m.in. Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Wrocław, Katowice.

Jeżeli w danej gminie podatek ten obowiązuje, obligatoryjne jest również dokonywanie rejestracji psa w urzędzie gminy. Zgłoszenie do ewidencji, które najczęściej należy zrobić w ciągu dwóch miesięcy od narodzin lub nabycia psa, jest bezpłatne. W przypadku, kiedy gmina nie pobiera podatku od psa, zarejestrowanie zwierzęcia nie jest obowiązkowe lecz wyjątek stanowią rasy uznane za agresywne.

Kiedy należy uiścić podatek od psa? Płacony jest on co roku. O dokładnym terminie decyduje jednak rada gminy w uchwale. Informację o obowiązującym terminie powinniśmy znaleźć na stronie internetowej gminy. Najczęściej należność trzeba przekazać w terminie do 30 kwietnia. Jeśli pies dołączył do naszego domu w drugiej połowie roku, wówczas opłata wynosi połowę stawki rocznej.

Nie każdy jednak musi uiszczać tę daninę. Poza mieszkańcami gmin, w których podatek od psa nie obowiązuje, zwolnieni z opłaty są m.in.:

  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, personel dyplomatyczny oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
  • osoby niepełnosprawne, mające psa asystującego;
  • seniorzy powyżej 65 roku życia, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe i posiadają jednego psa;
  • rolnicy, którzy mają nie więcej, niż dwa psy.

Czy mieszkańcy wsi również są zobowiązani do płacenia opłaty od posiadania psa?

Jeżeli w ich gminie ustanowiono taki obowiązek, to tak. Podatek ten nie różnicuje właścicieli psów ze względu na to, czy mieszkają w mieście, czy na wsi.

Dodajmy, że także inni mieszkańcy mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku przez władze gminne. Z praktyk wynika, że z opłat zwalniane są np. osoby, które przygarnęły psa ze schroniska albo ich pupil ma wszczepiony chip.

O tym, na co przeznaczone zostaną pieniądze z podatku od posiadania psa, decydują władze samorządowe. Co do zasady powinny one jednak w całości służyć wydatkom na opiekę nad zwierzętami oraz zapewnianie infrastruktury przyjaznej posiadaczom psów, np. rozmieszczanie pojemników na psie odchody.

Oprócz podatku od posiadania psa istnieje również podatek od kupienia psa. Warto pamiętać, że od strony prawnej pies jako przedmiot umowy kupna-sprzedaży podlega pod podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy. Oznacza to, że tej formie opodatkowania podlegać będzie przede wszystkim zakup psów rasowych. W przeciwieństwie do podatku od posiadania psa, podatek od kupna dotyczy nie tylko psów, ale również innych gatunków zwierząt, np. egzotycznych.

Pokaż więcej wpisów z Grudzień 2021
pixel